SYSTÉMY PRO PRŮMYSLOVOU 
AUTOMATIZACI

 

 

DOMŮ

PRODUKTY

KONTAKT

Zakázkové registrační systémyCílem zakázkového registračního systému je dát do pořádku všechny náklady. Ty mohou být rozděleny do dvou hlavních kategorií:
 • Použitý materiál
 • Práce

Použitý materiál je obvykle dobře zaregistrován, zatímco práce bývá vetšinou pouze odhadovanou položkou. Pokud neexistuje dobrý přehled o této položce, může být zakázka zpracována s nižším ziskem, nebo dokonce i se (značnou) ztrátou. 

Firma Real Time CZ vyvinula registrační systém pro registraci času, prácovní síly, práce, přestávek, materiálu atd. vrámci zakázek. Síťový systém je tvořen z malých přenosných registračních jednotek, do kterých mohou být zadány jakékoliv údaje ve kterémkoliv místě na pracovišti a odeslány do centrálního počítače. Tato registrace může být provedena pomocí manuálního zadání vstupních dat, a nebo také scanováním čárových kódů, transpondérů atd. S takovouto kompletní registrací může být vygenerován podrobný přehled každé zakázky ve firmě s aktuálním stavem jednotlivé zakázky. Toho lze dosáhnout díky tomu, že registrační systém pracuje v Reálném čase.  

Zaregistrováním mohou být vygenerovány například následující přehledy:

 • Odpracované hodiny a přestávky
 • Registrace hodin dle pravidel odborů
 • Hodiny za zakázku 
 • Kdo co udělal na které zakázce a kdy to bylo uděláno 
 • Materiál použitý na zakázku
 • Náklady zakázek
 • Zvláštní hodiny, jako odchody, lékařské prohlídky atd.
 • Hodiny za úkon, práci, zakázku atd.
 • .....

 

Legal Terms and Conditions    |    Copyright © 2008-2009 (Real Time CZ, s.r.o.) All rights reserved.